Marja Oosterman on Wed, 30 May 2001 15:01:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Virusvoorlichtingscentrum/meldpunt nodig? Re: [Nettime-nl] virus?


Hi Maurice,

At 13:09 30-05-2001 +0200, Maurice wrote:
>At 11:38 30-5-2001 +0200, Marja Oosterman wrote:
>
>
>>Wat we missen is een meldpunt voor dit soort hardnekkige gevallen.
>>Zo'n meldpunt zou m.i. allereerst voor voorlichting dienen te zorgen, 
>>maar ook stappen moeten kunnen nemen bij volharding in dit soort 
>>a-sociaal gedrag.
>
>
>Wanneer je veel mail ontvangt uit de sociaal-maatschappelijke hoek (NGOs, 
>gezondheidszorg, culturele organisaties) dan ben je inderdaad de pineut. 
>De problemen uit die hoek om bij te blijven op het gebeid van ICT zijn 
>natuurlijk ook niet van vandaag of gisteren. Het blijft tobben daar. 
>Uiteindelijk geldt bij die organisaties hetzelfde als in andere sectoren; 
>beveiliging is het sluitstuk van de begroting.

Wat lastig is juist in die 'hoek' is dat er zoveel begrip is dat dat soort 
organisaties naar onze ervaring minder verantwoordelijk worden geacht voor 
zo'n bezuiniging. Maar het gaat dus niet om bezuiniging, het gaat echt om 
slordigheid en onkunde en gebrek aan kennis.
Mensen denken nog steeds dat een virusscanner ooit neergezet altijd 
voldoet. Dat je moet upgraden is echt iets wat niet wil doordringen, net zo 
min als dat je een shield kunt aanzetten.
Veel gehoorde vraag: 'Wat betekent dat: enabled?'>Ik denk dat er inderdaad meer coordinatie/voorlichting moet komen maar de 
>vraag wie dat moet doen zal voorlopig wel het struikelblok blijven. Veel 
>platform activiteiten (isoc.nl, internetvooralledag.nl met 
>willem-alexander) richten zich nu vooral op het vergroten van het probleem 
>door toetreding tot het net te stimuleren zonder duidelijke ideeen over 
>voorlichting en security. De Safe Internet Foundation (sif.nl) is 
>opgericht met precies het doel van voorlichting over veilig internet maar 
>ik heb geen idee wat ze nu precies doen.

Ik zal eens informeren.

Dank voor al je info.

H.groet,

Marja


<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland bundelt, schakelt en 
koppelt...
omdat er meer is dAN E-commerce...

kopij per E-mail:  redactie@dan.nl

Uitgave: St. NoPapers, digitale uitgeverS... virtualiter sedert 1988
Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).