Károly Tóth on Tue, 4 Feb 2003 16:30:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ????? Cultuur onderdeel vrijhandelsakkoorden??????


hallo nettime-nl,

zijn jullie er nog?

weet iemand hier meer van? 
ik vind het een beetje vreemd, maar leeker....?


<citaat>
Cultuur onderdeel vrijhandelsakkoorden onbezonnen
Cultuur

Boris Dittrich

04-02-2003 - Boris Dittrich, D66 woordvoerder cultuur, vindt de keuze van de
regering om de sectoren cultuur en audiovisueel deel te laten uitmaken van
de GATS vrijhandelsaccoorden onbezonnen. "Moet het Nationaal Ballet straks
om Nederlandse subsidies concurreren met Amerikaanse gezelschappen? Ik wil
eerst absolute helderheid over de ingrijpende gevolgen van deze beslissing
voor onze culturele sector", aldus Dittrich. 

De Nederlandse regering heeft het openstellen van de sectoren cultuur en
audiovisueel tot inzet van de onderhandelingen gemaakt; slechts twee andere
Europese landen zijn voorstander van openstelling. Acht gezaghebbende
organisaties uit de kunstensector stuurden deze week een brandbrief over de
kwestie aan de Kamer. 
</citaat>

de volledige tekst:
http://www.d66.nl/nieuws/tknieuws/archief/001236.html#001236


groet -k

____________________________
Károly Tóth
www.xs4all.nl/~are
karoly.toth@xs4all.nl
+31 (0)10 2400390
 

<<attachment: winmail.dat>>