H S on Tue, 4 Feb 2003 20:29:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] oproep aan de tweede kamer voor een onderzoek naar de komende oorlogsmisdaden bij een aanval op Iraq


Geachte leden der Staten Generaal,
 
In het licht van een mogelijke massieve aanval op Iraq vragen wij u te onderzoeken of een dergelijke aanval met bijgevoegde* middelen in strijd is met de Geneefse Conventie en EU Burgerrechten, ongeacht een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad?
 
Met vriendelijke groet,
en vertrouwende op uwe rechtschapenheid>
 
Han Speckens
PersGalerie NL
 
 
*
Military muscle
http://www.newscientist.com/hottopics/iraq/article.jsp?id=99993325&sub=Background%20to%20the%20crisis
A guide to the massive military buildup in the Gulf, and the devastating new
weaponry available in a possible war with Iraq