Peter Luining on Tue, 4 Feb 2003 21:51:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ZNC 2.0 browser aka sonic browser PUBLIC BETA now available


NEDERLANDS

naam: znc browser
kunstenaar: peter luining/ ctrlaltdel
versie: 2.0 BETA build 6715
datum: 04 februari 2003
beschrijving: html to ascii to sound and color browser
platforms: win98/winme/win2000/winxp & mac OSX

info znc 2.0 windows: http://znc.ctrlaltdel.org/pc_znc2.0b.htm
download win: http://znc.ctrlaltdel.org/znc_2.0b.zip
info znc 2.0 mac OSX: http://znc.ctrlaltdel.org/mac_znc2.0b.htm
download mac OSX: http://znc.ctrlaltdel.org/znc_2.0b.sit


---------------------------------------------------------------
Tegelijk met het verschijnen van de eerste publieke beta versie van
znc 2.0, die een verdere ontwikkeling is van een vroegere versie van
dit werk, is nu ook znc 1.01 beschikbaar gemaakt. Deze versie werd
speciaal gemaakt was voor het  Kiev Media Arts Festival 2002. znc
1.01 verschilt fundamenteel van versie 2.0, omdat zij in de eerste plaats
was gemaakt om het arbitraire van code te laten zien en dient dan ook
in de allereerste plaats gezien te worden als een conceptueel werk.
Er dient ook opgemerkt te worden de de geluidsproduktie van versie
1.01 radikaal verschilt van de nieuwste versie. Speel met beide versies
en hoor en zie het verschil.

link to achtergrond info of znc 1.01:
http://znc.ctrlaltdel.org/znc_1.01_info.htm
download znc v. 1.01 (windows only):
http://znc.ctrlaltdel.org/znc_1.01.exe


--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ENGLISH

name: znc browser
artist: peter luining/ ctrlaltdel
version: 2.0 BETA build 6715
date: 04 februari 2003
description: html to ascii to sound and color browser
platforms: win98/winme/win2000/winxp & mac OSX

info znc 2.0 windows: http://znc.ctrlaltdel.org/pc_znc2.0b.htm
download win: http://znc.ctrlaltdel.org/znc_2.0b.zip
info znc 2.0 mac OSX: http://znc.ctrlaltdel.org/mac_znc2.0b.htm
download mac OSX: http://znc.ctrlaltdel.org/znc_2.0b.sit


---------------------------------------------------------------
Simultaneously with the release of the first public beta version of znc
2.0, which is a further developed version of an earlier edition of
this particular work, znc 1.01 is now available to the public. Its
forerunner was presented at the Kiev Media Arts Festival 2002. znc 1.01
differs fundamentally from the 2.0 version, because it was made with the
intention to show the arbitrariness of code and it is therefore first of
all a conceptual piece. It should be noted that the soundproduction of
this update of the first znc version differs from the latest, 2.0
version, completely. Play with both versions to hear and see the
difference in practise.

link to background info of znc 1.01:
http://znc.ctrlaltdel.org/znc_1.01_info.htm
download znc v. 1.01 (windows only):
http://znc.ctrlaltdel.org/znc_1.01.exe

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).