STEIM on Tue, 10 Jan 2006 08:59:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Announcement 2 NOISEROOM EVENTS THIS WEEK


ENGLISH VERSION BELOW

VOLGENDE NOISE ROOM: 10 JANUARI  & 12 JANUARI


DINSDAG 10 JANUARI, 20.00 uur

Kevin Blechdom: GEOMETRY (00:07:00)
Mouse on Mars: tilted scenery (00:25:00) live

GEOMETRY (00:07:00) KORT VOOR DE PREMIÃRE VAN HAAR NIEUWE MUSICAL âGEOMETRYâ, WAARIN KEVIN BLECHDOM (LINKS TO HTTP://WWW.KEVYB.COM/) EEN 5.1 RUIMTE GEBRUIKT OM HAAR MUZIKALE THEATER TE PRESENTEREN, MAAKTE ZE DEZE PROGRAMMAâS IN MSP. TOEN DACHT ZE "FUCK THIS! I'M GONNA START USING A MIDI WIND CONTROLLER WITH REBIRTH." ZE RAAKTE GEOBSEDEERD DOOR MASSALE DRUM- OPSTELLINGEN EN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE DRUMCIRCEL EN GOOIDE HAAR COMPUTER IN DE WC. âCOMPUTERS ISOLEREN JE ZO VAN JE OMGEVING EN ZE HEBBEN NIETS FYSIEKS. JE KAN HET BIJNA NIET MEER MUZIEK MAKEN NOEMEN; HET IS MEER ALSOF JE ACHTER EEN NAAIMACHINE ZIT.â NIET ZO HEEL LANG NADAT ZE NOG ZO GERAAKT WAS DOOR DE GROTE DRUMCIRCEL ERVARING, REALISEERDE ZE ZICH DAT ZE HAAR BLAASINSTRUMENT, REBIRTH EN ZELFS MSP MISTE.


TILTED scenery (00:25:00) MOUSE ON MARS (links to WWW.MOUSEONMARS.COM) PRESENTEREN EEN HECTISCH GELUIDSSTUK, WAARBIJ ALLE TYPISCHE MOUSE ON MARS KENMERKEN AANWEZIG ZIJN: DE OPGEHAKTE VOcALE SAMPLES, DE DIGITALE SCHREEUWENDE KLANKEN, DE ROBOT-ACHTIGE DRUMCOMPUTER-RITMES, DE INDISCRETE OPRISPINGEN EN MENGTAFEL BEBOP. EEN BEETJE ALS EEN JACQUES TATI FILM, DE VERBLINDENDE, STUITERENDE KAKAFONIE VAN ELEKTRO- AKOESTISCH DRAMA WORDT en heb zometeAANGESTUURD EN ONTREGELD MET EEN SPEELS GEVOEL VOOR DETAILS.


DONDERDAG 12 JANUARI, 20.00 uur

HRVATSKI: two pieces (00:60:00)
CASEY RICE: UNTITLED MEDITATION (00:30:00)
two pieces (00:60:00) IN EEN VAN DE ZOGENOEMDE two pieces, BEROOFT hrvatski (lINKS TO www.keithfullertonwhitman.com) (keith fullerton whitman) ZIJN HARDDISC, MET BEHULP VAN MAX MSP, OM KWISTIG MET GELUIDEN IN DE RONDTE TE STROOIEN. IN DE ANDER MAAKT HRVATSKI GEBRUIK VAN TIME STRETCHING TECHNIEKEN OM DE GELUIDEN VOOR ELKE VAN DE ZES SPEAKERS OP TE REKKEN MET EEN FACTOR 100. MISSCHIEN KLINKT DAT TECHNISCH EN INGEWIKKELD, MAAR HET RESULTAAT IS EEN OVERWELDIGEND NOISY STUK MET VEEL BASSEN.


UNTITLED MEDITATION(00:30:00) OF HIJ NU DE MEEST GELAAGDE EN SPASTISCHE DRUM & BASS PRODUCEERT OF ALS GELUIDSTECHNICUS VAN TORTOISE WERKT, CASEY RICEâS VOORLIEFDE VOOR SPECIFIEKE FREQUENTIES IS VRIJWEL IN ELK WERK VAN HEM TERUG TE HOREN. DEZE COMPOSITIE, GEMAAKT GEDURENDE EEN WEEK OMSTREEKS NIEUWJAAR IN MELBOURNE, AUSTRALIE, VERKENT DE GEDACHTE DAT âDE SCHIJNBAAR ONONTKOOMBARE ONDERGANG VAN DE WERELD EEN ILLUSIE ISâ.

DATUM: 10 & 12 januari
PLAATS: STEIM, Utrechtsedwarsstraat 134
AANVANG: 20.00 uur
ENTREE: 3 EURO
INFO EN RESERVERINGEN: KNOCK@STEIM.NLEnglish version

NEXT NOISE ROOM: JANUARY 10 & JANUARY 12


TUESDAY January 10, 20.00 hour

Kevin Blechdom: GEOMETRY (00:07:00)
Mouse on Mars: tilted scenery (00:25:00) live

GEOMETRY (00:07:00) UHM, DUDE SO LIKE BEFORE THE PREMIERE OF HER NEW MUSICAL 'GEOMETRY', IN WHICH KEVIN BLECHDOM (LINKS TO HTTP:// WWW.KEVYB.COM/) USES THE 5.1 SPACE TO PRESENT A MUSICAL THEATER SITUATION SHE USED TO MAKE THESE PROGRAMS IN MSP, BUT THEN SHE WAS LIKE, "FUCK THIS! I'M GONNA START USING A MIDI WIND CONTROLLER WITH REBIRTH." THEN SHE GOT OBSESSED WITH COMMUNAL DRUM CIRCLES AND THREW HER COMPUTER INTO THE TOILET. "COMPUTERS ARE SO ISOLATING AND UN- PHYSICAL. I MEAN IT'S BARELY EVEN MUSIC-MAKING--IT'S MORE LIKE SEWING." SOMETIME AFTER THE LIFE-CHANGING DRUM CIRCLE EVENT, SHE REALIZED SHE MISSED HER WIND CONTROLLER AND REBIRTH AND EVEN MSP.


TILTED scenery (00:25:00) MOUSE ON MARS (links to WWW.MOUSEONMARS.COM) PRESENT A FRANTIC AUDIOPLAY STARRING THEIR TRADEMARK ARRAY OF TOASTED SONIC CHARACTERS: THE CHOP-UP VOCALS, THE DIGITAL SQUAWKING, THE FIDGETY ROBOT DRUM PROGRAMS, THE INDISCRETE BURPS AND TOOLBOX BE-BOP. NOT UNLIKE THE SOUNDTRACK TO A JACQUES TATI MOVIE, THE WHOLE DAZZLING, STUTTERING CACOPHONY OF ELECTRO ACOUSTIC DRAMA IS CONDUCTED AND TWISTED WITH PLAYFUL EAR-FOR-DETAILS PRECISION.Thursday January 12, 20.00 hour

HRVATSKI: two pieces (00:60:00)
CASEY RICE: UNTITLED MEDITATION (00:30:00)

two pieces (00:60:00) In one of the so-called two pieces hrvatski (lINKS TO www.keithfullertonwhitman.com) (keith fullerton whitman) raids his hard drive using a max msp patch to randomly cut and splatter sound files throughout the acoustics of the room. In the other, hrvatski applies his special set of SVP-lineage time stretch algorithms to each of the six channels at 100 times the length-- sounds complicated and geeky, but the effect is very bassy, very noisy, and totally awesome.


Untitled Meditation (00:30:00) Whether heâs PRODUCING THE thickest and most spastic drum and bass tracks ever or moonlighting as Tortoiseâs sound guy, Casey Riceâs KNACK FOR engineering acute FREQUENCIES is obvious in every track he finishes. THIS PIECE, Executed during a week long fast over the New Year in Melbourne, Australia, explores the notion that, âThe seemingly inevitable unfolding world is an illusion.â


DATE: 10 & 12 january
VENUE: STEIM, Utrechtsedwarsstraat 134
TIME: 20.00 hour
ENTRANCE: 3 EURO
INFO AND RESERVATIONS: KNOCK@STEIM.NL


To unsubscribe from this list please go to http://list.xs4all.nl/ mailman/listinfo/steim .
ï

STEIM
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
The Netherlands

Tel: 020-6228690
Fax: 020-6264262
Email: knock@steim.nl
Website: www.steim.nl_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM@list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).