Geert Lovink on Thu, 10 Apr 2008 11:09:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Verslag Bijeenkomst Grenzeloze Nieuwsgierigheid


Verslag Bijeenkomst Grenzeloze Nieuwsgierigheid
Door Marije van Eck (INC)

Cultuur in ontwikkelingslanden, of dicht bij huis?

http://www.networkcultures.org/weblog/archives/2008/04/ 
verslag_grenzel.html#more

Op 31 maart 2008 vond in de Cruise Terminal in Rotterdam de bijeenkomst 
“Grenzeloze Nieuwsgierigheid” plaats. Naar aanleiding van een Manifest 
voor Nieuwsgierigheid, opgesteld en ondersteund door 23 van de grootste 
Nederlandse instellingen op het gebied van cultuur en 
ontwikkelingssamenwerking, werd deze bijeenkomst georganiseerd. 
Grenzeloze Nieuwsgierigheid was een middag vol debat én samenspraak met 
als doel nader tot elkaar te komen op het gebied van internationaal 
cultuurbeleid.

In principe zouden 23 organisaties die een manifest opstellen en 
ondertekenen toch al op één lijn moeten staan? En wie willen ze hier 
dan mee aanspreken? De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, meneer 
Timmermans misschien? Staatssecretaris Timmermans was uitgenodigd om de 
bijeenkomst te openen, en hij deed dat met veel allure. Hij hielp 
misverstanden uit de wereld, zoals het idee dat een cultuur iets 
statisch is, en kan worden aangevallen door een andere cultuur. Hij had 
het over angst, angst voor wat de mens niet kent en dat cultuur een 
ultiem apparaat is om mensen kennis te laten maken met een voor hen 
onbekende groep mensen. We leven in een tijd van uitroeptekens, we 
denken dat we alles weten en we vragen zo weinig. “Je wordt pas mens 
als je bereid bent de wereld te zien door de ogen van een ander”, aldus 
staatssecretaris Timmermans. Ruben Maes, freelance journalist en 
conferentiemoderator, was ook voor dit evenement ingeschakeld om zijn 
moderator- en interviewtechnieken op de deelnemers los te laten, die 
hem deden denken aan een kruising tussen Reinout Oerlemans en Matthijs 
van Nieuwkerk. Maes prees staatssecretaris Timmermans om zijn 
persoonlijke pleidooi, waar geen spiekbrief aan te pas kwam.

“Durf, ambitie en Nieuwsgierigheid” vormde de titel van een gesprek met 
vier van de organisatoren: Gitta Luiten (Mondriaan Stichting), Els van 
der Plas (Prins Claus Fonds), Paul van Paaschen (Hivos) en George 
Lawson (voormalig directeur van SICA). Maes vroeg hen naar het hoe en 
waarom van de bijeenkomst, en de vier sprekers hielden hun antwoord nog 
dicht bij huis. Van Der Plas benadrukte de rol van de overheid door te 
zeggen dat er meer synergie moet komen tussen buitenlands beleid en 
cultuurbeleid, maar voegde daar aan toe dat hetzelfde geldt voor 
ontwikkelingsorganisaties en cultuurorganisaties. Internationalisering 
en multiculturalisering gaan volgens haar hand in hand en ze vond het 
dan ook vreemd dat, hoewel Mohammed al tien jaar lang de meest gekozen 
naam is voor pasgeboren baby’s in Amsterdam, er in het Rijksmuseum 
niets te vinden is van die “Mohammed”. Lawson pleitte voor meer kunst 
en cultuur van ver. Er moet een “culturele dialoog” plaatsvinden. 
Luiten benadrukte dat kunst- en cultuurinstellingen de ultieme 
mogelijkheid bieden om, door middel van het tentoonstellen van 
niet-Westerse kunst en cultuur, “het beeld dat mensen van de wereld 
hebben, te nuanceren”.

Een open deur: cultuur is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling 
van een mens. Ole Bouman (directeur NAi) benadrukte in een gesprek met 
Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU) en Chris 
Keulemans (schrijver en journalist), dat we, hoewel we vele luiken 
moeten openen, we ook vooral open deuren moeten intrappen. “Open deuren 
moeten besproken worden, en worden waargemaakt”, aldus Bouman. In 
oorlogsgebieden is de eerste noodzaak natuurlijk voedsel en medicijnen, 
maar kunst en cultuur zijn ook belangrijk, omdat ze voor afleiding 
zorgen en mensen een manier te geven iets te vertellen over hun 
situatie die bij mensen buiten dat gebied indruk maakt en blijft 
hangen.

Op Maes’ vraag aan Legêne wat het oplevert om in het buitenland cultuur 
te steunen, een vraag die volgens hem door de maatschappij veelvuldig 
gesteld zal worden, antwoordde ze dat het “langdurige, interculturele, 
internationale banden” oplevert. Mensen in ontwikkelingslanden of 
oorlogssituaties krijgen met behulp van steun uit het Westen, een kans 
zich te laten zien en zo ook een plaats in de wereld. Er is een grote 
bereidheid om samen te werken met Nederlandse organisaties, zeker ook 
omdat die over culturele expertise beschikken. Bouman sprak zich tevens 
uit over de mate waarin cultuur vertegenwoordigd is in 
wederopbouwmissies in bijvoorbeeld Afghanistan. Hij kreeg direct vanuit 
de zaal commentaar, want Margriet Leemhuis, medewerker aan het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, wilde graag vertellen dat er wel 
degelijk een deel van het budget wordt gebruikt voor culturele 
programma’s in oorlogsgebieden. Verder zei ze dat er wel degelijk 
vanalles op cultureel gebied gebeurt in Nederland. De kwestie is dat er 
niet genoeg mensen komen, of steedse dezelfde mensen. Er wordt 
gesproken over een revolutie, maar het wordt onduidelijk wat die 
revolutie inhoudt. Samenwerking, meer kennis, zijn dat eigenschappen 
voor een revolutie? Keulemans noemt de bijeenkomst ook al een 
revolutie: “Het kost heel veel moeite om al die organisaties bij elkaar 
te krijgen, maar als het dan gebeurt, gebeurt het wel samen. Een echte 
Nederlandse, brede, trage polderrevolutie”.

Wat volgde na de pauze was een herhaling van het voorgaande, met 
daarbij de nodige zelfpromotie. Nina Tellegen van Stichting Doen 
benadrukte hoe belangrijk cultuur is voor het opbouwen van een 
identiteit, en zei daarbij dat zij dat voornamelijk door middel van het 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden ten uiting brengen. Henny 
Helmich van NCDO vertelde dat het allemaal lastig is: er is niet zoveel 
ruimte om dingen te doen met belastinggeld; de publieke omroepen hebben 
het moeilijk met het feit dat we 85 procent van de dingen die wij weten 
van de wereld, via de televisie hebben vernomen. Het antwoord? Nog meer 
geld van de overheid alstublieft.

“What you call the periphery, is actually my centre” zei N’Gone Fall 
uit Senegal en verlegde daarmee de focus van het debat. Ze maakte 
duidelijk dat kunst en cultuur luxeartikelen zijn en daarom niet 
serieus worden genomen door de overheid. Er bestaat niet zoiets als een 
subsidieprogramma voor cultuur, en het curatorschap dat Fall beoefent 
wordt gezien als een baan in de “entertainment business”. Fall heeft 
een tentoonstelling georganiseerd: “Gathering twelve artists hailing 
from ten north and west African countries, Contact Zone was conceived 
like a meeting space for artists from the north and south of the 
Sahara. The purpose was to follow symbolically the caravan routes in 
order to reconstruct the stage for the ebb and flow of ideas, culture 
and knowledge”. Op de videoschermen zag ik echter beelden van een 
statische expositie, een museum dat in plaats van in Dakar in Amsterdam 
had kunnen staan, Ik vroeg me af in hoeverre ontwikkelingssamenwerking 
en cultuurprogramma’s in ontwikkelingslanden en oorlogsgebieden een 
kwestie zijn van het opdringen van een Westerse cultuur in plaats van 
het steunen van de cultuur daar. Die kwestie is niet voldoende aan bod 
gekomen tijdens de rest van de middag. Claudia Fontes bracht een andere 
kwestie aan bod. Als er wel cultuurprogramma’s zijn in niet-Westerse 
landen, dan ligt de nadruk vaak op cultuur als product. Een culturele 
of kunstzinnige groep moet zijn producten kunnen verkopen, en Fontes 
maakte duidelijk dat dit vaak ten koste gaat van de kwaliteit. 
Langdurige steun is nodig en werpt ook haar vruchten af.

Een opera op Haïti, een gedicht in het Nederlands op een Colombiaans 
poëziefestival en muurschilderingen van Nederlands ontwerp in de 
sloppenwijken van Rio de Janeiro. Drie voorbeelden die erg vergezocht 
lijken, maar de initiatiefnemers brachten het goed over. Voor het eerst 
die middag werd concreet verteld waar al die organisaties mee bezig 
waren. De projecten geven de mensen een plaats, iets te doen, soms 
zelfs ook een baan. En het blijkt dat men de expertise uit Nederland 
belangrijk vindt, want de lokale bevolking wil ze niet kwijt. Ook werd 
duidelijk dat we als Nederlanders toch eigenlijk maar lui zijn, 
oogkleppen ophebben. In Colombia trok het poëziefestival duizenden 
bezoekers, oud en jong. Dichter K. Michel verklaarde het door te zeggen 
dat de Colombianen ten eerste vertrouwder zijn met de orale traditie 
dan wij, en het poëziefestival verloste ze even van al het geweld in 
hun leven. Ik denk, misschien moeten we dat eens even tegen de 
gemiddelde Nederlander zeggen: ga toch eens naar dat festival, naar dat 
museum, want elders op de wereld zouden ze er een moord voor doen. 
Figuurlijk gezien dan.

Nadat Maes verschillende mensen in het publiek het woord had gegeven, 
waarin iedereen snel even zijn of haar project promootte, hoezeer Maes 
dat ook probeerde tegen te gaan, was de conclusie: we moeten meer 
praten, maar ook meer doen, we hebben nu weer hele middag gepraat, over 
doen, en praten. Meer communiceren, beter communiceren. Bij het begin 
beginnen, kinderen nieuwsgierig maken. Het lijkt me allemaal een goed 
plan. Nederland heeft een beter cultureel imago dan het eigenlijk 
verdient, zei iemand in het publiek. Ik ben het ermee eens. Maar ik wil 
graag weten wat men nou wil, een beter cultuurbeleid in Nederland, of 
betere culurele programma’s voor het buitenland? En waarom beslissen 
wij wat er goed is voor een ontwikkelingsland op cultureel gebied, en 
waarom geven we mensen daar niet de mogelijkheid om zelf plannen te 
ontwikkelen en uit te voeren? Waarom lijken al die projecten een soort 
van ‘charity cases’ die alleen nog maar meer de superioriteit van het 
Westen benadrukken? Dit had ik graag willen weten.

Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking liet op zich wachten, 
maar New Cool Collective en de Keniaanse band Mapacha, die gedurende de 
middage samen gerepeteerd hadden, hielden het publiek bezig. Zelfs 
nadat er voor één van de Keniaanse muzikanten pontificaal een 
spreekstoel werd neergezet. Toch niet zo handig, zo’n file, want door 
het verplaatsen van de toespraak van Minister Koenders naar de zaal met 
muziekpodium en bar, ging zijn toezegging van extra geld en het 
concretiseren van het Nieuwsgierigheidsbeleid, iets waarvoor de hele 
middag gepleit was, ten onder in het luide praten, drinken en roken, 
achter in de zaal.

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van 
Kracht van Cultuur (http://www.krachtvancultuur.nl/).

--

(Ik ben Marije van Eck, stagiaire bij het Institute of Network 
Cultures. Ik heb de internationale conferentie Video Vortex: Responses 
to YouTube, die plaatsvond op 18 en 19 januari 2008, mede-georganiseerd 
en werk op dit moment mee aan de publicatie, de Video Vortex Reader, 
die naar aanleiding van de conferentie zal uitkomen. Ik studeer Nieuwe 
Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht, waar ik 
binnenkort mijn bachelordiploma zal behalen). 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).