marieke van der velden on Thu, 10 Apr 2008 12:39:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Verslag Bijeenkomst Grenzeloze Nieuwsgierigheid


Beste Marije,

Dank je wel voor je mooie, uitgebreide verslag van de bijeenkomst 
'Grenzeloze nieuwsgierigheid'.

Een belangrijke vraag die je stelt in je verslag is: "in hoeverre 
ontwikkelingssamenwerking en cultuurprogramma’s in ontwikkelingslanden 
en oorlogsgebieden een kwestie zijn van het opdringen van een Westerse 
cultuur in plaats van het steunen van de cultuur daar. [...] Waarom 
lijken al die projecten een soort van ‘charity cases’ die alleen nog 
maar meer de superioriteit van het Westen benadrukken?"

Hoewel dit een uitstekende vraag is, denk ik dat je hiermee de 
intitiatiefnemers van de middag onrecht doet. Juist deze organisaties 
richten zich op uitwisseling in plaats van eenrichtingsverkeer, juist 
via deze organisaties bereiken ons "hier" nog eens andere beelden van 
"daar" dan hongerige kindjes met een gironummer eronder. Juist via 
cultuur zien wij de kracht van mensen uit ontwikkelingslanden, juist via 
kunst bereikt ons hun eigen stem.

In de woorden van Paul Voogt van het KIT, een van de oranisaties achter 
deze bijeenkomst: "Samenwerking onder de noemer van cultuur is per 
definitie een tweezijdig proces. Dat geldt op individueel niveau: een 
westerse kunstenaar in Afrika beïnvloedt de kunst daar, maar wordt er 
tegelijkertijd ook door beïnvloed, komt rijker terug dan hij gegaan is. 
En het omgekeerde is ook het geval: de veelbelovende jonge kunstenaar 
die een jaar aan de Rijksacademie in Amsterdam verblijft beïnvloedt ons 
kunstklimaat." (volledige tekst op 
http://www.krachtvancultuur.nl/nl/actueel/2007/oktober/ontwikkelingssamenwerking) 


Verder vraag je naar het precieze doel van de middag. Een van de doelen 
was: betere samenwerking. Kunst en OS zijn een beetje gescheiden 
werelden; men richt zich op de eigen achterban. Het zou goed zijn als we 
meer kennis en ervaring uitwisselen. Ik wil je dan ook van harte 
uitnodigen je verslag ook te plaatsen op de website van de bijeenkomst, 
http://bijeenkomst.krachtvancultuur.nl, ook daar je kritische vragen te 
stellen en met de aanwezigen in discussie te gaan.

Mocht je geen inlognaam hebben, dan kun je mij mailen, dan zorg ik er voor.

Met vriendelijke groet,
Marieke van der Velden

-- 
=======================
Marieke van der Velden
redactie De Kracht van Cultuur

De Kracht van Cultuur
Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
tel. +31 20 6386200
marieke@krachtvancultuur.nl
http://www.krachtvancultuur.nl
=======================

-- 
======================
Marieke van der Velden
ZEEZEILEN
Webontwerpers o.a.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
tel. +31 20 6386200
mriek@zzln.nl
http://www.zzln.nl
======================

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).