Floor van Spaendonck on Tue, 29 Apr 2008 15:51:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Rotterdam verkwanselt internationaal mediacentrum V2_


*Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gebruikt V2_ om gemeenteraad 
voor het blok te zetten*

Ondanks positief advies voor eCultuur instellingen als WORM, MAMA, Villa 
Zebra, Waterfront en Hal 4 (Digital Playground), heeft de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC)] het advies gegeven om de subsidie aan 
V2_ stop te zetten. Uit het advies blijkt wel grote waardering voor de 
laboratoriumfunctie van V2_, de Raad is zelfs trots op V2_ vanwege de 
internationale faam, maar vindt V2_ op lokaal niveau gesloten, teveel 
gefocust op technologische ontwikkeling en te weinig op artistieke 
ontwikkeling. De Rotterdamse Raad lijkt daarmee hetzelfde pad ingeslagen 
te zijn als de Amsterdamse kunstraad. Bij beide wordt het belang van 
technologische ontwikkelingen voor de cultuur over het hoofd gezien.

Directie, bestuur en medewerkers van V2_ zijn verbijsterd over het 
advies, zo laat V2_ in een persbericht weten. De verbijstering is des te 
groter omdat de RRKC wel positief oordeelt over V2_ en zelfs voorstelt 
de gemeentelijke subsidie te verhogen. Desalniettemin viel V2_ toch 
onder de zaaglijn. In haar persbericht onderstreept V2_ het belang van 
de partij op zowel nationaal als Rotterdams niveau.

Voor de e-Cultuur sector zou de stopzetting van de subsidie voor V2_ een 
groot historisch en internationaal verlies zijn. Als grote voorloper met 
laboratoriumfunctie is V2_ onmisbaar in het e-Cultuur veld.

Andere Rotterdamse (e)Cultuur instellingen als WORM, WaterFront, MAMA, 
Villa Zebra en Hal 4 (Digital Playground) hebben hun aanvraag wel 
toegekend gekregen en daarmee lijkt het erop dat de RRKC het 
gezichtsbepalende V2_ gebruikt om de gemeenteraad voor het blok te zetten.

De provocatie lijkt, net als bij het negatieve advies voor grootheden 
als de Kunsthal en het Gergjev Festival, bedoeld om de politiek te laten 
merken wat echt bezuinigen zou betekenen voor de stad. En daarmee gokken 
ze er op dat de gemeente de internationale roem die V2_ de stad brengt 
belangrijk genoeg vindt om het advies van de raad te negeren.

Virtueel Platform volgt nauwgezet en met verbazing de cultuuradviezen 
die dit voorjaar worden gepubliceerd. Na de Amsterdamse en Rotterdamse 
adviezen is het helder dat de aandacht voor eCultuur verscherpt moet 
worden. De lobby moet nu gevoerd worden. Op 15 mei maakt de Raad voor 
Cultuur de landelijke adviezen bekend. Daarna is er een lange hete zomer 
om de aandacht voor digitale kunsten en cultuur hoog op de agenda te 
zetten. Met als doel op de 3e dinsdag in september een verbeterde 
uitslag te krijgen.

**Meer informatie**

Informatie V2_: http://_www.v2.nl <http://www.v2.nl/>_
Rapport RRKC: _http://www.rrkc.nl/uploads/320.pdf_

**Lees ook**

_http://www.volkskrant.nl/kunst/article531798.ece/Het_beoogde_schokeffect_van_de_Raad_voor_Kunst_lijkt_behaald_
http://www.volkskrant.nl/kunst/article531522.ece/Adviesraad__Sluit_de_Kunsthal
_http://www.virtueelplatform.nl/article-11564-nl.html_


-- 
Floor van Spaendonck

Virtueel Platform
Polonceaukade 16 1014DA Amsterdam +31(0)20 6273758 www.virtueelplatform.nl


Joris van Ballegooijen wrote:
> Persbericht V2_ Rotterdam, 28-04-2008
>
> *Rotterdam verkwanselt internationaal mediacentrum V2_*
>
> *Directie, bestuur en medewerkers van V2_ zijn verbijsterd over het 
> advies van de RRKC om de subsidie aan V2_ stop te zetten. De 
> verbijstering is des te groter omdat de RRKC zeer positief oordeelt over 
> V2_ en zelfs voorstelt de gemeentelijke subsidie te verhogen.*
>
> Al 26 jaar lang is V2_ toonaangevend op het terrein van kunst en nieuwe 
> media. V2_ is uniek in Nederland en van groot belang voor de diversiteit 
> in de Rotterdamse kunstwereld. Wereldwijd gezien behoort V2_ tot de top 
> drie van mediakunstinstellingen. V2_ krijgt mondiale erkenning voor haar 
> onderzoek naar, en ontwikkeling van elektronische kunst. V2_ cureert 
> deze zomer de Nederlandse bijdrage aan de nieuwe mediatentoonstelling in 
> het grootste kunstmuseum van Beijing, georganiseerd in het kader van de 
> Olympische Spelen.
>
> V2_ levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage op het gebied van 
> cultuureducatie met haar publicaties, die worden gebruikt in het 
> kunstvakonderwijs en op vijftien universiteiten in binnen- en 
> buitenland. Publieksactiviteiten van V2_, waaronder het tweejaarlijkse 
> DEAF, hebben in 2007 in Rotterdam 14.000 bezoekers getrokken en 
> activiteiten buiten Nederland nog eens 29.000, een aantal waar menig 
> culturele instelling jaloers op kan zijn.
>
> Met haar activiteiten en haar laboratoriumfunctie slaat V2_ een brug 
> tussen verschillende kennisgebieden. Als geen ander weet V2_ met haar 
> activiteiten kunst, wetenschap en de nieuwste technologische 
> ontwikkelingen te verenigen. V2_ wil zich blijven inzetten om via 
> digitale beeldcultuur de huidige en toekomstige generaties te 
> interesseren voor nieuwe kunstvormen. De aansluiting vanuit de 
> kunstwereld op de digitaal georiënteerde belevingswereld van jongeren is 
> van levensbelang voor de ontwikkeling van de kunstensector.
>
> *De in 26 jaar opgebouwde kennis en ervaring van V2_ is uniek en 
> onvervangbaar en mag onder geen voorwaarde verloren gaan. V2_ gaat er 
> van uit dat het college van B&W dit advies even ongegrond als onbezonnen 
> vindt, en zo verstandig is deze internationale topinstelling voor de 
> stad Rotterdam te behouden. *
>
> Bestuur en directie V2_
>
> Neem voor meer informatie alstublieft contact op met:
> Joris van Ballegooijen
> Communicatie & PR V2_
> 010 -- 206 72 72
> 06 -- 162 44 523
> Joris@v2.nl
> www.v2.nl
>
>   

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).