Joris van Ballegooijen on Tue, 29 Apr 2008 00:01:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rotterdam verkwanselt internationaal mediacentrum V2_


Persbericht V2_ Rotterdam, 28-04-2008

*Rotterdam verkwanselt internationaal mediacentrum V2_*

*Directie, bestuur en medewerkers van V2_ zijn verbijsterd over het 
advies van de RRKC om de subsidie aan V2_ stop te zetten. De 
verbijstering is des te groter omdat de RRKC zeer positief oordeelt over 
V2_ en zelfs voorstelt de gemeentelijke subsidie te verhogen.*

Al 26 jaar lang is V2_ toonaangevend op het terrein van kunst en nieuwe 
media. V2_ is uniek in Nederland en van groot belang voor de diversiteit 
in de Rotterdamse kunstwereld. Wereldwijd gezien behoort V2_ tot de top 
drie van mediakunstinstellingen. V2_ krijgt mondiale erkenning voor haar 
onderzoek naar, en ontwikkeling van elektronische kunst. V2_ cureert 
deze zomer de Nederlandse bijdrage aan de nieuwe mediatentoonstelling in 
het grootste kunstmuseum van Beijing, georganiseerd in het kader van de 
Olympische Spelen.

V2_ levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage op het gebied van 
cultuureducatie met haar publicaties, die worden gebruikt in het 
kunstvakonderwijs en op vijftien universiteiten in binnen- en 
buitenland. Publieksactiviteiten van V2_, waaronder het tweejaarlijkse 
DEAF, hebben in 2007 in Rotterdam 14.000 bezoekers getrokken en 
activiteiten buiten Nederland nog eens 29.000, een aantal waar menig 
culturele instelling jaloers op kan zijn.

Met haar activiteiten en haar laboratoriumfunctie slaat V2_ een brug 
tussen verschillende kennisgebieden. Als geen ander weet V2_ met haar 
activiteiten kunst, wetenschap en de nieuwste technologische 
ontwikkelingen te verenigen. V2_ wil zich blijven inzetten om via 
digitale beeldcultuur de huidige en toekomstige generaties te 
interesseren voor nieuwe kunstvormen. De aansluiting vanuit de 
kunstwereld op de digitaal georiënteerde belevingswereld van jongeren is 
van levensbelang voor de ontwikkeling van de kunstensector.

*De in 26 jaar opgebouwde kennis en ervaring van V2_ is uniek en 
onvervangbaar en mag onder geen voorwaarde verloren gaan. V2_ gaat er 
van uit dat het college van B&W dit advies even ongegrond als onbezonnen 
vindt, en zo verstandig is deze internationale topinstelling voor de 
stad Rotterdam te behouden. *


Bestuur en directie V2_


Neem voor meer informatie alstublieft contact op met:
Joris van Ballegooijen
Communicatie & PR V2_
010 -- 206 72 72
06 -- 162 44 523
Joris@v2.nl
www.v2.nl

Rapport RRKC:  http://www.rrkc.nl/uploads/320.pdf______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).