Richard Reekers on Tue, 29 Apr 2008 20:34:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Niet janken, maar poetsen | Re: Rotterdam verkwanselt


V2_ ers,

Rott(erdam)ig om dit te vernemen. I know you people. Van eind '99 t/m 7
maart 2002 (jawel, nét na de gemeenteraadsverkiezingen) zat ik als
freelance beleidsmedewerker bij de OBR-afdeling die - destijds - een groot
deel van jullie poen schokte. Ik ken de bedragen.

De discussie laaide destijds al en waarschijnlijk nu nog: dat wat jullie
doen & uitvinden, daar komt 'de' ICT-markt een, twee, drie jaar tops later
mee.
Toen al is er gemaild, van 1 persoon weet ik het zeker ;) "Verkoop je
verhaal!" Niet alleen aan de ambtenaren, maar ook aan de stad zelf!

En ook dat vermalijde Engels-alleen bij aankondigingen. Incidenteel was
het tweetalig. Dat gaat misschien wel op voor een stad als A'dam, R'dam is
niet lullen maar poetsen. Althans, daar willen 'ze' zich op laten
voorstaan.
Introvert, dat is het beeld dat destijds speelde en dat lees ik nu weer.
Allerlei (nu idiote) plannen van toen, digitale trapveldjes, noem het maar
op: jullie zaten er niet (openlijk!) bij. Het verbaast mij nog dat jullie
de Leefbaar Rotterdam-periode zijn doorgekomen.

En toch... Toch hadden/hebben jullie een bijzondere positie; in het
R'damse, in het e-Nederlandse en waar dan ook daarbuiten. Het is inderdaad
erg jammer als dat nu wegvalt. Dat jullie nu wegvallen.

Ik stel voor: een brede uitnodiging naar alle ambternaren die ertoe doen,
op een donderdagmiddag of zo. Met in de eerste meetinghelft een
grootscheepse evaluatie van jullie wapenfeiten van de afgelopen jaren. In
de tweede helft plannen om de lokale wereld te veranderen. Zoek daarbij
partners die ook gemeentesubsidie (willen) krijgen. Professor
http://www.henkoosterling.nl/ bijvoorbeeld, met z'n vakmanstad.

Integreer, verbind en zet je kennis, netwerken & kunde in. Je bent hiermee
de centrale partij, speel die dan ook!

Cultuureducatie? Middelbare scholen, daar moet je op inzetten. Daar valt
wat te winnen. De wdka en Instituut De Zwart whatever, die doen wel de
kunst met de grote en de kleine k's. Als ondersteuners, als toegepasten,
spelen jullie weer wel de hoofdrol.

Neem ook je rol in de vele digitale schermen in de stad. Aan weerszijden
van de Koopgoot, het KNP Gebouw, de RETstations - zorg er nu eens
eindelijk voor dat die zooi voor de gemeentelijke zendtijd in één keer te
besturen valt.
Verbind de fc's Feijenoord, Sparta en Exelcior aan elkaar - digitaal,
online, whatever. Bedenk iets gemeenschappelijks voor hen, waarbij jullie
onmisbaar zijn.

Wees het verschil - voor de stad en daarna als voorbeeld voor de (e-)wereld.

Wees het verschil, wees je geld waard.

En kom je niet uit met je budget: cut back de salarissen, werk over. Dat
doen die ambtenaren ook - hoe vreemd het ook mag klinken.

Maar stop met janken - misschien doen jullie het niet, maar zo komt het
wel over. En geloof me, daar zijn "ze" allergisch voor.

Succes!

Richard Reekers


> Persbericht V2_ Rotterdam, 28-04-2008
>
> *Rotterdam verkwanselt internationaal mediacentrum V2_*
>
> *Directie, bestuur en medewerkers van V2_ zijn verbijsterd over het
> advies van de RRKC om de subsidie aan V2_ stop te zetten. De
> verbijstering is des te groter omdat de RRKC zeer positief oordeelt over
> V2_ en zelfs voorstelt de gemeentelijke subsidie te verhogen.*
>
> Al 26 jaar lang is V2_ toonaangevend op het terrein van kunst en nieuwe
> media. V2_ is uniek in Nederland en van groot belang voor de diversiteit
> in de Rotterdamse kunstwereld. Wereldwijd gezien behoort V2_ tot de top
> drie van mediakunstinstellingen. V2_ krijgt mondiale erkenning voor haar
> onderzoek naar, en ontwikkeling van elektronische kunst. V2_ cureert
> deze zomer de Nederlandse bijdrage aan de nieuwe mediatentoonstelling in
> het grootste kunstmuseum van Beijing, georganiseerd in het kader van de
> Olympische Spelen.
>
> V2_ levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage op het gebied van
> cultuureducatie met haar publicaties, die worden gebruikt in het
> kunstvakonderwijs en op vijftien universiteiten in binnen- en
> buitenland. Publieksactiviteiten van V2_, waaronder het tweejaarlijkse
> DEAF, hebben in 2007 in Rotterdam 14.000 bezoekers getrokken en
> activiteiten buiten Nederland nog eens 29.000, een aantal waar menig
> culturele instelling jaloers op kan zijn.
>
> Met haar activiteiten en haar laboratoriumfunctie slaat V2_ een brug
> tussen verschillende kennisgebieden. Als geen ander weet V2_ met haar
> activiteiten kunst, wetenschap en de nieuwste technologische
> ontwikkelingen te verenigen. V2_ wil zich blijven inzetten om via
> digitale beeldcultuur de huidige en toekomstige generaties te
> interesseren voor nieuwe kunstvormen. De aansluiting vanuit de
> kunstwereld op de digitaal georiënteerde belevingswereld van jongeren is
> van levensbelang voor de ontwikkeling van de kunstensector.
>
> *De in 26 jaar opgebouwde kennis en ervaring van V2_ is uniek en
> onvervangbaar en mag onder geen voorwaarde verloren gaan. V2_ gaat er
> van uit dat het college van B&W dit advies even ongegrond als onbezonnen
> vindt, en zo verstandig is deze internationale topinstelling voor de
> stad Rotterdam te behouden. *
>
>
> Bestuur en directie V2_
>
>
> Neem voor meer informatie alstublieft contact op met:
> Joris van Ballegooijen
> Communicatie & PR V2_
> 010 -- 206 72 72
> 06 -- 162 44 523
> Joris@v2.nl
> www.v2.nl
>
> Rapport RRKC:  http://www.rrkc.nl/uploads/320.pdf
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).