kees/ventana on Thu, 9 Sep 1999 00:10:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: TIMOR: manif.in a'damProtestbijeenkomst Stop Terreur op Oost-Timor

Donderdag, 9 september 1999.om 18.30 uur 
Museumplein (tegenover het Concertgebouw) 


Uit solidariteit met de bevolking van Oost-Timor 
dringen wij er bij de Nederlandse regering en de 
internationale gemeenschap op aan om de volgende 
stappen te zetten inzake Oost-Timor:

	- erkenning van Oost-Timor als een 
onafhankelijke staat 

	- terugtrekking van alle Indonesische troepen 
uit Oost-Timor

	- in VN-verband een multilaterale vredesmacht 
naar Oost-Timor te zenden

	- alle wapenhandel en militaire samenwerking 
met Indonesie te beeindigen

De Indonesische bezetting van Oost-Timor heeft de 
afgelopen 24 jaar aan meer dan 200.000 Timorezen het 
leven gekost. Nadat een overweldigende meerderheid 
van de Oost-Timorese bevolking de afgelopen week 
voor onafhankelijkheid stemde, dient de wereld alles 
in het werk te stellen om massaslachtingen als in 
Ruanda, Bosnie en Kosovo te voorkomen.

Wij doen een beroep op de Nederlandse regering - die 
momenteel voorzitter is van de Veiligheidsraad van 
de VN - om doortastende stappen te nemen die ertoe 
leiden dat Oost-Timor als onafhankelijk land erkend 
wordt en het Indonesische leger zich terugtrekt uit 
Oost-Timor en vervangen wordt door een multilaterale 
vredesmacht.

Sprekers:

Edwin Keyzer              Waarnemer 
namens de International Federation for East Timor 
(IFET)
                         
(zojuist terug uit Dili)

Marijke Vos                Kamerlid 
GroenLinks

Martha Meyer               
Humanistisch Overleg Mensenrechten

Reza Muharan               JODI-E  
European Network of Indonesian Activists for 
Democracy

IFET waarnemers zijn beschikbaar voor interviews


Organisatie: initiatiefgroep van medewerkers van 
TNI, XminY Solidariteitsfonds, Burma Centrum 
Nederland, Indonesie Komitee, Filipijnen Groep 
Nederland, Humanistisch Overleg Mensenrechten, 
Vrouwen voor Vrede-Amsterdam

Voor nadere informatie: 020-4709090
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.