Marja Oosterman on Sat, 11 Sep 1999 03:34:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Als iedereen de Euro heeft, hebben wij nog Nfl....


De Euro... wat zal die straks voor invloed hebben op onze economie?
En hoe zit het nu eigenlijk met al die voorspellingen van economen,
politici en anderen over de onvermijdelijke mondiale economische crash?
Heel Nederland is net weer verblijd met het nieuws dat we samen meer
consumeren dan ooit. We souperen kennelijk de overwaarde van onze huizen en
de winst van aandelen op... en kopen vooral duurzame goederen... misschien
omdat we die crash inderdaad onvermijdelijk achten?

Denken we eigenlijk nog wel eens aan waar die winst voor een groot deel
vandaan komt?
En al die 'lucht' beursgangen van ITC- / Nieuwe Media bedrijven.. denken we
nog wel eens na over de exorbitante salarieringen in die sector?

NoPapers, digi-uitgevers sedert 1988 en 'for what's worth' daarmee de
oudste digitale uitgever ter wereld, is een telewerkorganisatie die haar
uitgaven creeert en bedenkt ter voorbeeldwerking van het gebruik van de
nieuwe media en ... meer.
NoPapers uitgave dAN bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld van cost- &
energysharing. Inmiddels meer dan 6100 co-leveranciers zorgen samen met
NoPapers/dAN voor een handzame zoekmachine op basis van 'events' en bouwt
steeds verder uit tot een voordelig schakelpunt en pr-instrument voor alle
deelnemers. 
De gebruikers hebben er baat bij; dAN kan kosteloos worden geraadpleegd en
ook nog zonder dat de reclame om je oren vliegt.
De journalistiek heeft er baat bij: dAN kan benut worden voor planningen,
voor besparen op eigen agenda-publikaties enz.

NoPapers zelf gaat alsof er geen krappe arbeidsmarkt is, gewoon door met 1
salarisschaal hanteren alsof er niets aan de hand is.
Maar er is natuurlijk heel veel aan de hand.
Met al dat consumeren wordt de milieuvervuiling alleen maar meer i.p.v.
minder. 
In het proces van wennen aan computers en digitale publikaties, printen we
nog ongeveer alles wat we willen lezen en gebruiken we meer papier dan voor
het  computertijdperk. Houdt het beknopt in de nieuwe media, zegt iedereen,
maar als we dat echt zouden doen, hoef je niets te printen.
Maar wat dat papier betreft zijn we ervan overtuigd dat het om een
tijdelijk iets betreft. 
Wat de rest betreft zijn we iets minder zeker...

Er lijden steeds meer mensen honger in de wereld. Inmiddels zo'n 700
miljoen mensen balanceren op de grens van omkomen van de honger.
We weten niet eens meer de precieze aantallen van sterfgevallen aan aids in
de wereld, laat staan van HIV-dragers.
Er gaan steeds meer stemmen op om grenzen van westerse landen te sluiten.
Iedereen wil naar het land van melk en honing.. maar wat als 'men' daar
niet meer in mag? 
Desondanks stellen overheid, bedrijfsleven en particuliere investeerders
miljoenen ter beschikking aan bedrijven die computerspelletjes ontwikkelen.
Waarom eigenlijk al die verstrooiing? Om te vergeten misschien?

Is dit onze global village? 

NoPapers vergeet niet waarom 'we', al die wel-denkende mensen, ooit met
Internet begonnen zijn.
Blijft wie ze is en kaart misstanden, ook in de nieuwe media aan waar nodig.

We zijn dus niet populair bij banken, geldschieters enz. Investeren in
NoPapers wordt door hen gezien als gigantisch risicodragend kapitaal. En
dan zijn we ook nog een stichting...


We zullen zien welk kapitaal het meest risicovolle blijkt te zijn. 
NoPapers kapitaal is: mensen.

En als iedereen straks de Euro heeft, hebben wij nog Nfl.

NoPapers Finance Liga, dat risicodragende leencertificaten uitgeeft in
porties van 100, 500 en 1000 gulden met slechts 2 endossementen op het
certificaat. De leningen wenden we aan waar nodig, vooralsnog in het verder
uitbouwen van een niet door adverteerders beinvloede zoekmachine die begint
met het cost- & energiesharing project waar elke organisator van kleine of
grote 'events', van filosofische lezingen tot muziekcursussen voor
kinderen, van akties tot exposities, van politieke bijeenkomsten tot
filmvoorstellingen, van taalcursussen tot natuurwandelingen.....
dat project heet nu De Agenda van Nederland, kortweg dAN. dAN is inmiddels
uitgegroeid tot een soort anp van events.. met een ander prijskaartje en
zonder discriminerend te selecteren. dAN Bundelt maar monopoliseert niet,
Wegwijzert maar beinvloedt niet,  Koppelt maar doet niet aan koppelverkoop.

NoPapers... virtualiter

Doe mee!
Als co-leverancier, als redacteur of programmeur, html-vormgever, auteur,
of .... financier.
Help us build an open desk en doneer een klein bedragje of bestel een
leencertificaat:

NoPapers 
Postbus 85333
3508 AH  Utrecht
info@nopapers.nl

GIRO 676212


http://www.nopapers.nl
 

NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter sedert 1988
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:   030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
andere zendingen: zie adressen NoPapers hierboven.
 
<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..) 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.