Jaap on Sat, 11 Sep 1999 17:08:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Anti-krakers kraken website


From: squatter <squatter@dds.nl>
Subject: kraakwachten versus krakers 1-0

Vooruitlopend op het zogenaamde anti-kraakwachtweekeinde is de server van 
Squat.net gehackt. Hierbij is de gedigitaliseerde variant van de brochure 
van Zonnebloem eraf gekieperd.
Blijkbaar was de brochure op squat.net het enige 'aanknopingspunt' dat 
mensen hadden mbt. tot de anti-kraakwachtakties. We willen hierbij 
duidelijk maken dat deze brochure in papieren variant is verspreid (en nog 
steeds zo hier en daar te verkrijgen) en dat 'wij' slechts de boel gescand 
en ge-tekstherkend hebben.
In het Parool van 11-9 stond dat er voornamelijk via internet en e-mail 
opgeroepen was om anti-kraakwachtakties te doen. Vooralsnog hebben wij niks op 
internet gevonden en bedoelt men (Ornella Porcu) waarschijnlijk 
squat.net. Met de e-mail wordt bedoeld de kraken-maillijst alwaar een 
discussie aan de gang was over het fenomeen kraakwachten. 

Wij hopen dat deze discussie nog verder gevoerd wordt en roepen mensen 
met verschillende standpunten op om samenhangende artikelen te schrijven 
om bijv. op squat.net te zetten dan wel op een speciale 
'anti-kraakwachtsite'.


squat.net Nl.
	


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.