Marjolein Berger on Wed, 15 Sep 1999 14:37:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: La Cour des Miracles


**************************************************************************** 
La Cour des Miracles ---------------------------------- het Helse Robotplein 
**************************************************************************** 
locatie:...............V2_Gebouw – Eendrachtsstraat 10 – 3012 XL – Rotterdam 
data:.......................Opening – donderdagavond 16 september – 20.00uur 
openingstijden:.......................17 september van 18.00uur tot 23.00uur 
............................................18 september 14.00uur - 24.00uur
.....................................19 t/m 26 september 13.00uur - 20.00uur 
..........................................................(maandag gesloten) 
toegang:.............................................................fl 7,50 
**************************************************************************** 
la Cour des Miracles ---------------------------------- het Helse Robotplein 
een project van ------------------- Louis-Philippe Demers en Bill Vorn (CDN) 
**************************************************************************** 
De robot-installatie La Cour des Miracles – het Helse Robotplein – van 
Louis-Philippe Demers en Bill Vorn bestaat uit een ruimte vol kleine en 
grote robots waar de bezoeker ondergedompeld wordt in een spannende omgeving 
van beweging, licht en geluid. De robots lijken niet op menselijke of 
dierlijke wezens maar vertonen toch ieder hun eigen, vreemde en complexe 
gedrag. Ze zijn gevoelig voor de bewegingen van de bezoekers en van de 
robots in hun nabijheid. Zij reageren hierop met nieuwsgierigheid, 
agressie, woede, irritatie, enzovoorts. 
**************************************************************************** 
Zodra de bezoeker de ruimte betreedt en de robots benadert beginnen deze 
een gedrag te ontwikkelen waardoor zij met de bezoeker lijken te 
communiceren. 
Dit is geen klassieke interactie, waarbij de gebruiker de machine kan 
besturen door vastgelegde bevelen, maar een interactie waarbij de bezoeker 
het gedrag van de machine beïnvloed zonder haar direct te kunnen 
controleren. Demers en Vorn noemen dit 'reactivity' – reactiviteit – 
waarbij de robots zo geprogrammeerd zijn dat ze, op basis van bepaalde 
regels, hun gedrag quasi-autonoom zelf verder ontwikkelen. Ze zijn niet 
voorspelbaar en lijken met de bezoeker in een open dialoog te treden. 
**************************************************************************** 
Demers en Vorn over La Cour des Miracles: ‘In middeleeuwse steden was La 
Cours des Miracles – het Hof der Wonderen – de plek waar criminelen, 
invaliden en bedelaars bij elkaar kwamen. Het kreeg deze naam omdat het 
gebrek van de bedelaars en invaliden als door een wonder verdween zodra 
zij hier binnentraden. Er wordt vanuit gegaan dat het een vreemde en 
gevaarlijke plek was, maar voor ons is La Cour des Miracles vooral te 
vergelijken met de “freak show”. Verschillende aspecten van een 
cybernetische Cour des Miracles leken ons interessant: het idee van doen 
alsof, de veelvoudigheid, het gekrioel, en de mogelijkheid om met 
chaotische bewegingen van vele elementen te werken; de disfunctionaliteit 
van het marginale en het abnormale; de dubbelheid van de situatie. Onze 
Cour des Miracles is een smeltkroes van bizarre individuen, een 
verontrustende wereld vol pijn en leed." 
**************************************************************************** 
Het project La Cour des Miracles – het Helse Robotplein – is onderdeel 
van '2000 BEATS' dat in dezelfde periode wordt georganiseerd door Rotterdam 
Festivals en waaraan veel kunstenaars en kunstinstellingen uit de Witte 
de Withstraat deelnemen. In het weekend van 17, 18 en 19 september zal de 
gehele Witte de Withstraat in het teken staan van het ‘2000 BEATS’ project. 
**************************************************************************** 
V2_Organisatie wordt ondersteund door ondermeer: Culturele Zaken, gemeente 
Rotterdam; ministerie van OcenW; Luna Internet. Cour des Miracles wordt 
mede mogelijk gemaakt door: Rotterdam Festivals; Anjerfonds Rotterdam. 
**************************************************************************** 
VOOR PERS-DOELEINDEN: Foto’s van la Cour des Miracles, met een resolutie 
van 300dpi, zijn op aanvraag digitaal ter beschikking. Het materiaal kan als 
attachment bij e-mail toegezonden worden. Wij kunnen het fotomateriaal 
ook beschikbaar maken op onze ftp-site. 
**************************************************************************** 
Voor meer informatie: 
V2_Organisatie 
Marjolein Berger – Marc Thelosen 
Eendrachtsstraat 10 – 3012 XL – Rotterdam 
tel: 010.206.7272 
fax: 010.206.7271 
e-mail: v2@v2.nl 
URL: http://www.v2.nl/miracles 
**************************************************************************** 

---------------------------------------------
V2_Organisation: Marjolein Berger 
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotterdam
tel: 31.(0)10.206.7272
fax: 31.(0)10.206.7271
mail: marjolein@v2.nl
URL: http://www.v2.nl
---------------------------------------------
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.