www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: De derde kolonne
R.J.Reekers on Sun, 23 Sep 2001 13:31:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: De derde kolonne


Beste Ron,

Er zit veel in wat je zegt. Ik heb het drie keer gelezen, en probeerde te zien waar onze verschillen en waar de overeenkomsten zitten.

Laat ik voorop stellen dat mijn 'oplossing' niet een richtinggevende is, maar een plea dat ALLE informatie voorhanden zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. Niet dat iedereen daar kennis van ZAL nemen, maar het geheel zie ik bijvoorbeeld als het Nettime-nl-archief. Het IS er, en dat IS is de meest gelijkende replica van wat er speelt.

Dan, is het een wereldprobleem? Ja, gezien de schokgolven die tot op vandaag doorgaan rond de wereld wel. Blijft het een wereldprobleem op termijn? Ja, gezien de kleine groepjes neutraal tot deze aanslagen bejubelende mensen -- om wat voor redenen dan ook -- die her en der op de wereld wonen. Is het wereldprobleem omdat deze aanslagen een reactie zijn op de (westerse) wereldpolitiek? Ja, gezien de grote groep kritische - en tegenwindmedia  waartoe ik mijzelf ook reken.

Probeer ik zoveel mogelijk deze zaak van een zo groot mogelijke afstand te bekijken -- als ik dat al kan -- dan heeft de wereld nu een probleem. Ook al zijn de acties gepleegd door een hedonistische gek; de wereldgemeenschap heeft het zich eigen gemaakt.

Nu kunnen mensen zoals jij en ik wel gaan zeggen: "Mensen, maak het jouw probleem niet, [want dan wordt het inderdaad ieders probleem]", maar slechts weinigen zullen daar gehoor aan geven. Het gevoel van onveiligheid is gezaaid, stellingen zijn betrokken, oude en nieuwe mediageluiden zijn opgestaan; het circus was al op 11-09 17.00 uur CET in volle gang. Around the world.

Ik ga een eind met je mee, maar waar wij verschillen is dat ik een veel grotere waarde hecht aan de maatschappij socialisatie door media. Niet alleen nu, maar vanaf het moment dat de massamedia sterk opkwamen.

In mijn visie is er een wereldprobleem, terecht of niet --ik vind dus van wel -- en de media hebben het bereik en de invloed om dat tot in alle hoeken en gaten van de wereld  breed en soms ook sterk gepolariseerd uit te meten. Daarom ben ik zo bang, omdat ik net min zo min als jij liever niet spreek over massa's, maar als neo-evolutionist weet dat als er ergens massa's zijn, er altijd sprake is van mutaties. En in de evolutie is er geen sprake van goed of kwaad, maar van het best te zijn aangepast aan de omgeving.

Normaal is niet normaal. Normaal is wat de meerderheid heeft afgesproken wat normaal is. En dat kan soms nogal veranderen. Snel of geleidelijk. Re- of evolutie, in de eons van aards bestaan  maakt dat allemaal niet uit.

Groet,

Richard