www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Misbruik van Internet?
Leon Kuunders on Fri, 3 Jun 2005 15:42:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Misbruik van Internet?


In de oude zaal van de tweedekamer vond op 25 mei de bijeenkomst "Misbruik
van Internet" plaats. De bedoeling was een discussie tussen experts en
tweedekamerleden. Het werd een schertsvertoning waarin belanghebbenden te
veel tijd voor zichzelf opeisten en een zwakke dagvoorzitter die niet
ingreep. Een verslag.


http://www.cvib.nl/cvibnew/050602185852.shtml


De Themacommissie Technologiebeleid van de Tweede kamer wordt voorgezeten
door Lousewies van der Laan. Van der Laan wist bij binnenkomst de ogen op
zich gericht omdat bij het uittrekken van de jas de rok omhoog ging. Haar
prachtige rechterbil scheen verblindend de zaal in. Mannen hielden de adem
in. Haar persoonlijk medewerker gaf het juiste signaal waardoor snel een
einde kwam aan wat een opwindende middag had kunnen worden.

De bijeenkomst stond onder leiding van Francisco van Jole. De heer Van Jole
arriveerde 20 minuten te laat. Noodgedwongen werd links en rechts wat
gebabbeld. Lousewies sprak met vreugde over het grote aantal aanwezige jonge
mannen en vertelde haar toehoorders en passant dat Grondwet-"Nee" stemmers
de komende 10 jaar niet mogen klagen over Europa.

Martijn van Dam, lid van de commissie, was de organisator van de
bijeenkomst. "Wie na 1977 geboren is hoort bij de internet generatie", sprak
hij tijdens de introductie. Hij is een van de weinige
volksvertegenwoordigers die tot die generatie behoort. Vanwege de tijdsdruk
gaf hij snel over aan Van Jole, die op zijn beurt de aanwezige experts
introduceerde.

"Ze zullen ieder een presentatie houden van 10 minuten. Daarna is er pauze
en vervolgens tijd en ruimte voor discussie," aldus de dagvoorzitter.
Verguld keek hij om zich heen, je zag hem denken "lekker ding die Van der
Laan", waarna hij het startschot gaf. Het was inmiddels 13:10 uur.

Pascal Hetzscholdt, beleidsadviseur Digitale Opsporing bij het National High
Tech Crime Center (NHTCC) van de KLPD, hield de eerste presentatie. Pascal
kan ontzettend goed ingewikkelde technische vraagstukken in digibeten taal
omzetten. Een belangrijke kwaliteit. "Het is namelijk zo, voor de mensen die
het nog niet weten, onze samenleving is gedigitaliseerd," aldus Pascal.

Zeven minuten in zijn presentatie startte hij een advertentie-film voor zijn
organisatie. Onder een felle house-dreun werden verschillende slides
zichtbaar. Voor de heren van dit NHTCC is het in elkaar knutselen van
filmpjes waarschijnlijk erg bevredigend werk. Voor het aanwezige publiek was
het een ongekend staaltje van misbruik van het internet. Dat Hetzscholdt
daarmee onbedoeld on-topic was zal hem zijn ontschoten. Hij nam ruim afstand
van het tijdsschema en trok een half uur uit voor zijn presentatie. Zijn
doel was het NHTCC als een autoriteit op het gebied van digitale
criminaliteit neerzetten. Het beklijfde niet.

Tijdens het beantwoorden van de vragen ging hij iets te dicht op de stoel
van Taco Stein zitten. Zo dicht dat je bijna van "bijvangst" kon spreken.
Het kwam hem op een valse grijns van de officier te staan. Verder schroomde
hij niet te verklaren dat terroristen gebruik maken van steganografie. De
zaal sidderde van angst.

De volgende in de rij was Pepijn Vissers. Pepijn werkt bij Fox-IT en heeft
onder meer onderzoek gedaan naar kinderporno en de verspreiding ervan via
het internet. In een hands-on presentatie werden door hem veel zaken "live"
getoond. De bescherming van sites met dergelijke illegale content is
indrukwekkend. Multiple-layer-security pur sang. Een eyeopener voor velen.
Want als idiote pedo's cryptografie kunnen gebruiken, waarom vind de rest
het dan zo moeilijk? Jammer dat ook Pepijn's klokje stuk was.

Daarna was het woord aan Erwin van Eijk van het Nederlands Forensisch
Instituut. Die ging snel door zijn presentatie heen en overschreed zijn tijd
met slechts 10 minuten. Het NFI doet veel technisch onderzoek. Niet naar
terrorisme nee, maar veel oude misdaad in een nieuw internet-jasje.
Afpersing, moord, kinderporno. Op te lossen met behulp van digitale sporen,
de electronische schaduw.

Als vierde beklom Martijn de Koning, antropoloog en werkzaam bij het
Internationaal Instituut voor Islam en de Moderne Wereld (ISIM), het
spreekgestoelte. Het was inmiddels 15:10 uur. Van Jole trok de stoute
schoenen aan en spoorde Martijn aan. "Ik sta niet bekend om mijn korte
verhalen," was diens nuchtere reactie.

Zijn presentatie was interessant. Vanuit een archief liet hij berichten zien
van internet. Onder andere berichten die van Mohammed B. afkomstig zouden
zijn werden getoond. Internet biedt grote mogelijkheden voor het recruteren
van jongeren. Dit kan echter voor diverse doeleinden gebeuren. Hij
onderzoekt louter de recrutering gerelateerd aan de "geweldadige jihad." Wat
opviel was dat enkel Microsoft software werd gebruikt voor de internet
forums waar die vermaledijde terroristen zich ophouden.

Ten slotte was het woord aan Taco Stein. Deze officier van justitie was
tijdens de tussentijdse vragen al enkele malen aan het woord geweest.
Behendig had hij de zaak Tonino ontweken. Hij ging in op het punt dat op het
internet vooral oude misdaden in een nieuw jasje terugkwamen. De verdeling
als volgt: Old Crimes Old Tools, Old Crimes New Tools, New Crimes Old Tools,
New Crimes New Tools. De laatste categorie is de echte hardcore internet
misdaad.

En toen was het 15:20. Van Jole sprong uit zijn stoel om de discussie aan te
zwengelen. Nog 10 minuten waren daarvoor over. Het publiek had enigszins
moeite met los komen van de woordenbrij die over hen was heengestort. Toch
kwamen er een paar goede vragen.

Zo werd duidelijk dat het NHTCC het afgelopen jaar een half miljoen had
verbrand. De 7,5 FTE die daar werkt kost dus ruim 60.000 euro de man. Dat
het FTI en het NHTCC in elkaars vijver vissen werd ook duidelijk. Evenals
het probleem dat het afbakenen en afschuiven van verantwoordelijkheid op het
gebied van computercriminaliteit te veel gebeurd.

Du moment het publiek echt los kwam was het tijd. Van Jole was bang te
worden opgesloten in de prachtige oude zaal en kneep de discussie af.

Conclusie: goed initiatief, de internetgeneratie kan ook organiseren, zoveel
is duidelijk. Jammer dat de experts teveel als belangenbehartigers optraden
en daarvoor de ruimte kregen. Dat kan en moet een volgend maal beter.

Blijft over de vraag wat de kamerleden er eigenlijk aan hebben gehad. Voor
hen was het immers bedoeld. Ik heb zelf het idee dat geen wezenlijk nieuwe
informatie aan ze is overgebracht. Toekomstige discussies in de kamer zullen
dat laten zien.

	----

grtz, --Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).