www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Claude Lévi-Strauss over het 'humanisme' (1979)
theo ploeg on Sun, 25 Jul 2010 10:55:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Claude Lévi-Strauss over het 'humanisme' (1979)


De gedachte van Claude Lévi-Strauss klinkt me logischer in de oren dan dat eeuwige verwijzen naar de romantiek. Maarten Doorman en Ad Verbrugge hebben goed werk gedaan door de connectie tussen romantiek en fascisme te leggen, maar die raakt kant nog wal. De essentie van de romantiek is nog altijd de verheffing van het subject. De exclusieve uitsluiting van de ander speelt daarbij een rol, maar het is wel een persoonlijke ander. Dat staat haaks op principes van objectivering die ten grondslag liggen aan fascisme.

En ja, dan kom je - als je op zoek gaat naar de bakermat - toch echt uit bij de verlichting. Niet zozeer bij het humanisme, daarin geef ik Andreas gelijk, maar toch zit Lévi-Strauss dichter in de buurt. Het humanisme is een uitvloeisel van de verlichting en heeft de kenmerken van objectivering, zoals in het citaat duidelijk wordt beschreven.

Overigens komen Horkheimer en Marcuse in hun Dialektiek der Aufklärung tot een conclusie die daar raakvlakken mee heeft.

groet,

theo

Op 25 jul 2010, om 01:19 heeft A.Andreas het volgende geschreven:

Interessante gedachtengang, sluit aan bij de opvatting dat fascisme het uiteindelijke resultaat is/was van een logische ontwikkeling die bij de romantiek is gestart en tot op heden doorloopt

De opmerkingen van C.L.Strauss zijn hier een uitbreiding op, in die zin dat hij niet de romantiek maar het humanisme als beginpunt aanmerkt.

Ik weet niet of ik het hiermee eens ben, immers het humanisme geldt wel degelijk voor allen, terwijl de romantiek juist de eigen beleving voorop stelt.

En juist daarom tot een excessieve uitsluiting van de ander uitnodigd.

Ben ook benieuwd wat Strauss dan van Spinoza en zijn aanhangers vind, die ontegenzeggelijk, ruime en niemand uitsluitende opvattingen huldigen

Ook budhistische zienswijzen met betrekking tot respect voor al wat leeft komen in mijn gedachten op.

Kortom ik vind de opmerking dat het humanisme tot fascisme en uitsluiting leidt een onhoudbare uitspraak

Ben benieuwd of de lijst lezers hierop/over kunnen en willen reageren

Met groet,

Andreas Jacobs

e: ajaco {AT} xs4all.nl
m: 31 6 16 732 018

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 22 Jul 2010, at 10:15, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
"Ik heb altijd het gevoel gehad dat alle tragedies die wij beleefd hebben,
eerst met het kolonialisme, toen met fascisme en dan de
vernietigings-kampen, zich niet in tegenstelling of oppositie verhouden tot het zogenaamde humanisme zoals wij die al enkele eeuwen praktiseren, maar dat zij, durf ik te stellen, zijn natuurlijke verlengstuk vormen. Daar, zogezegd, het met een en dezelfde gebaar is geweest dat de mens de
grens heeft getrokken tussen hemzelf en andere levende wezens, hij
vervolgens onvermijdelijk diezelfde grens binnen de menselijke soort moest gaan verleggen, waarbij alleen sommige categorieën als 'echt menselijk' werden beschouwd, terwijl de status van anderen werd verlaagd op basis van hetzelfde principe als tussen levende menselijke en niet-menselijke wezens een verschil werd gemaakt. Dit is de ware erfzonde die de mensheid naar de zelfvernietiging drijft. Het respect van de mens door de mens kan niet zijn grondslag vinden in een bepaalde waardigheid die de mensheid zichzelf
exclusief zou toe-eigenen, omdat er dan altijd een gedeelte van de
mensheid zal zijn die zal vinden dat zij deze waardigheid in een hogere
mate bezit dan de anderen. Het zou beter zijn om uit te gaan van een
principieele bescheidenheid: de mens moet beginnen _alle_ levensvormen buiten de zijne te respecteren, en zou zich daardoor kunnen beschermen tegen het gevaar om niet alle levensvormen binnen zijn eigen soort te
respecteren."

Claude Lévi-Strauss, in een onderhoud met Jean-Marie Benoist van Le Monde,
januari 1979.

Q&D vertaling: Patrice Riemens
Groningen, 22 Juli 2010______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

OOR | GONZO (CIRCUS) | SOCIALBETA | IAM
theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
--
theo ploeg
postbus 4894
6401 JR Heerlen
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Wissen tut Weh, Gott nicht" Blumfeld (1992)

"En voorts zijn wij van mening dat er einde moet komen aan de bio- industrie" Marianne Thieme (PvdD)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).