www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Claude Levi-Strauss over het 'humanisme' (1979)
Patrice Riemens on Mon, 26 Jul 2010 10:25:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Claude Levi-Strauss over het 'humanisme' (1979)


Mijn korte reactie in deze is dat het humanisme in vele kleuren en geuren
voorkomt, maar dat de 'rationele', westerse variant daarvan die ik bij
vele intellectuele regenten tegen ben gekomen inderdaad de blauwdruk vormt
voor uitsluiting en onderdrukking van minder waardig geachte levensvormen,
- ook menselijke.


> Interessante gedachtengang, sluit aan bij de opvatting dat fascisme
> het uiteindelijke resultaat is/was van een logische ontwikkeling die
> bij de romantiek is gestart en tot op heden doorloopt
>
> De opmerkingen van C.L.Strauss zijn hier een uitbreiding op, in die
> zin dat hij niet de romantiek maar het humanisme als beginpunt aanmerkt.
>
> Ik weet niet of ik het hiermee eens ben, immers het humanisme geldt
> wel degelijk voor allen, terwijl de romantiek juist de eigen beleving
> voorop stelt.
>
> En juist daarom tot een excessieve uitsluiting van de ander uitnodigd.
>
> Ben ook benieuwd wat Strauss dan van Spinoza en zijn aanhangers vind,
> die ontegenzeggelijk, ruime en niemand uitsluitende opvattingen huldigen
>
> Ook budhistische zienswijzen met betrekking tot respect voor al wat
> leeft komen in mijn gedachten op.
>
> Kortom ik vind de opmerking dat het humanisme tot fascisme en
> uitsluiting leidt een onhoudbare uitspraak
>
> Ben benieuwd of de lijst lezers hierop/over kunnen en willen reageren
>
> Met groet,
>
> Andreas Jacobs
>
> e: ajaco {AT} xs4all.nl
> m: 31 6 16 732 018
>
> w: http://www.nictoglobe.com
> w: http://burgerwaanzin.nl
>
> On 22 Jul 2010, at 10:15, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
>
>>
>>
>>
>> "Ik heb altijd het gevoel gehad dat alle tragedies die wij beleefd
>> hebben,
>> eerst met het kolonialisme, toen met fascisme en dan de
>> vernietigings-kampen, zich niet in tegenstelling of oppositie
>> verhouden
>> tot het zogenaamde humanisme zoals wij die al enkele eeuwen
>> praktiseren,
>> maar dat zij, durf ik te stellen, zijn natuurlijke verlengstuk vormen.
>> Daar, zogezegd, het met een en dezelfde gebaar is geweest dat de
>> mens de
>> grens heeft getrokken tussen hemzelf en andere levende wezens, hij
>> vervolgens onvermijdelijk diezelfde grens binnen de menselijke soort
>> moest
>> gaan verleggen, waarbij alleen sommige categorieën als 'echt menseli
>> jk'
>> werden beschouwd, terwijl de status van anderen werd verlaagd op
>> basis van
>> hetzelfde principe als tussen levende menselijke en niet-menselijke
>> wezens
>> een verschil werd gemaakt. Dit is de ware erfzonde die de mensheid
>> naar de
>> zelfvernietiging drijft. Het respect van de mens door de mens kan niet
>> zijn grondslag vinden in een bepaalde waardigheid die de mensheid
>> zichzelf
>> exclusief zou toe-eigenen, omdat er dan altijd een gedeelte van de
>> mensheid zal zijn die zal vinden dat zij deze waardigheid in een
>> hogere
>> mate bezit dan de anderen. Het zou beter zijn om uit te gaan van een
>> principieele bescheidenheid: de mens moet beginnen _alle_ levensvormen
>> buiten de zijne te respecteren, en zou zich daardoor kunnen beschermen
>> tegen het gevaar om  niet alle levensvormen binnen zijn eigen soort te
>> respecteren."
>>
>> Claude Lévi-Strauss, in een onderhoud met Jean-Marie Benoist van Le
>> Monde,
>> januari 1979.
>>
>> Q&D vertaling: Patrice Riemens
>> Groningen, 22 Juli 2010
>>
>>
>>
>> ______________________________________________________
>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>> * http://www.nettime.org/.
>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).