Francisco van Jole on Wed, 2 May 2001 12:32:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Internet-debat. was: [Nettime-nl] censuur


At 12:04 02-05-2001 +0200, Michiel Schwarz wrote:
>Francisco,
>
>Je schuift me nogal wat in de voeten. Ik weet niet wat voor beeld je van me
>hebt, maar ik wil even een paar dingen recht zetten:
>
>(1) ik werk niet bij Infodrome, maar ben *onafhankelijk* onderzoeker en
>consultant. ik werd als adviseur gevraagd de programmering van het
>Infodrome-congres 'Connecties' op me te nemen (ism Infodrome-directreur
>Krijn van Beek)
>-- Infodrome is dus niet *mijn* organisatie, zoals je schrijft; je moet mij
>niet aanspreken op hun projecten en studies (mijn eigen achtergrondstudie
>over buitenlands beleid uitgezonderd, die ik vorig jaar in opdracht
>schreef). http://www.infodrome.nl/publicaties/samenvatting.php?bd=48)
>jouw uitspraak "Michiel Schwarz, nota bene lid van een denktank" is dus ook
>onjuist: ik ben geen lid van Infodrome; evenmin als je spreekt over
>"Michiel Schwarz als vertegenwoordiger van de overheid".

Michiel het spijt me vreselijk dat ik je geeheel ten onrechte heb ingedeeld 
bij Infodrome. Dat kon gebeuren omdat je een van je namens infodrome een 
persbericht rondstuurde en een van je recente bijdragen ondertekende met 
"Michiel Schwarz, inhoudelijk programma-directeur Infodrome-congres 
'Connecties'."
Zo zie je maar weer, er kan nooit genoeg gecheckt en gecontroleerd worden.

>Bovendien: wat levert dit soort hokjesdenken nu eigenlijk op?

Hokjesdenken? Sorry, maar de relevantie van die term ontgaat me.


>(2) ik reageer helemaal niet "zo emotioneel" als jij beweert. je hebt het
>steeds over groepen met "emotionele reacties" in de Internet-discussie,
>maar ik hoop dat je mij daar niet onder rekend. Ik ben eerlijkgezegd niet
>zo'n Internet-gelovige, als jij lijkt te suggereren. Ik ben er alleen voor
>om het debat op een kritische en inhoudelijke manier te voeren. En ik ben
>genoeg een sociale wetenschapper om in te zien dat debunking van andermans
>ideeen niet genoeg is, en dat we de signalen van maatschappelijke
>verschuivingen eerst moeten onderzoeken voor ze van tafel worden geveegd.

Inderdaad. Zoals we ze ook eerst moeten onderzoeken voordat we ze als 
waarheden poneren. Dat is nu net de essentie van mijn kritiek. En dat het 
meeste zogenaamde onderzoek ('in 2010 8 miljard breedband-aansluitingen') 
niet meer is dan verkapt economisch dan wel politiek gelobby. En dat je als 
je op zoek gaat naar ware veranderingen het allemaal nogal mee lijkt te 
vallen. Zo mailde een wetenschapper die onderzoek naar de maatschappelijke 
invloed van internet doet me naar aanleiding van de B&W-uitzending waar jij 
je zo aan geergerd hebt:
"Na me vier maanden suf gesurft te hebben ben ik nu bezig met het schrijven 
van de conclusies, en die komen tot op zekere hoogte overeen met die van 
jou: het is allemaal erg zwaar opgeklopt, er wordt veel minder gebruik van 
gemaakt dan de marketeers profeteren e.d. "

Dat soort mensen wordt niet voor congressen uitgenodigd, want daar scoor je 
niet mee. Wel met gewauwel over gekantel van machten.


>als mijn werkterrein zie, de ontwikkeling en gevolgen van de
>'technologische cultuur'), maar zoals ik al zei, ik pleit bovenal voor een
>kwalitatief goed inhoudelijk debat dat op allerei plekken wordt gevoerd.

Dat is mooi. Het is jammer dat ik dat niet terugzag in de programmering van 
het congres.

>Laten we er vooral mee doorgaan om dat debat te stimuleren. Jij op jouw
>manier en ik op de mijne.

Zijn we het op de valreep toch nog met elkaar eens. Wat is de wereld (en 
internet) toch mooi.

Discussie gesloten, neem ik aan.
groet, groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com
wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).